Estación de Souto

Souto

Serie estacións. Da antiga estación xa non queda nada. Só o recordo nos mapas. No lugar onde estaba agora o silencio reina. Os paxaros de cando en vez tentan rompelo, e de fondo o bruar da civilización. De cando en vez, un galo por aquí, unha curuxa por ala, algunha mosca…

Foto de Angel Lopez

Gravado cun gravador TASCAM HD-P2 empregando un micro estereo RDODE-NT4

Souto Serie estacións. Da antiga estación xa non queda nada. Só o recordo nos mapas. No lugar onde estaba agora o silencio reina. Os paxaros de cando en vez tentan rompelo, e de fondo o bruar da civilización. De cando en vez, un galo por aquí, unha curuxa por ala, algunha mosca… Foto de Angel Lopez Gravado cun gravador TASCAM HD-P2 empregando un micro estereo RDODE-NT4